Пад на економските активности за над 50 проценти пријавиле 46 отсто од компаниите, додека само четири отсто се изјасниле дека кризата со пандемијата предизвикана од коронавирусот нема никакво влијание на нивното работење. Околу 85 отсто од компаниите велат дека имаат намалени приходи од промет на производи и услуги. Претседателот на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров, во интервју за МИА вели дека и покрај се резултатите од анкетата што ја направиле, само десет отсто од компаниите се одлучиле за отпуштање на работници. Поголемиот дел од нив, посочува тој, користат скратено работно време, платен годишен одмор и еден мал дел од нив принуден годишен одмор.

Каква е состојбата со компаниите кои се ваши членки по кризата предизвикана од ширењето на коронавирусот и што покажа анкетата што ја најавивте неодамна?

Од направената анкета на Организацијата на работодавачи на Македонија се гледа дека речиси сите компании претрпеа одредена штета од состојбата со корона вирусот. Само четири отсто од анкетираните компании изјавиле дека кризата нема никакво влијание на нивното работење, 10 отсто од анкетираните изјавиле дека имаат пад во работењето до 20 проценти, 24 отсто изјавиле дека имаат пад на приходите помегу 20 и 50 проценти, 12 оти дека комплетно затвориле, кај три отсто кај кои има позитивни движења и во оваа криза и најголемиот број – 46 осто изјавиле дека имаат пад на економските активности над 50 проценти.

Дали веќе има отпуштања поради неможност да се обезбедат плати за вработените или пак најави за отпуштања?

Нашата анкета покажа дека само 10 осто од компаниите се одлучиле за отпуштање на вработени, додека од останатите, најголемиот број користат скратено работно време, платен годишен одмор и еден мал дел од нив принуден годишен одмор.


Администратор
02/05/2020 11:38