Ве информираме дека согласно одлуката на Влада на РСМ за забрана за движење на население за време на викендот во период од 16 до 05 часот, ќе има измени во возниот ред на јавниот превоз, а изменето работно време ќе имаат и билетарниците и центрите за персонализација.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИЛЕТАРНИЦИ И ЦЕНТРИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА

Билетарници

*Од 7.30 до 13 часот во сабота, ќе работат билетарниците во Бутел (кај поранешното кино), Кисела Вода, Лисиче и билетарницата во населба Даме Груев.

*Од 7.30 до 14 во сабота ќе работат билетарниците во ГТЦ, Аеродром, Ѓорче Петров, Ново Лисиче, Буњаковец, Зелен пазар, Бутел (кај пазарот), а истото работно време ќе важи и за билетарниците во Маџари, Драчево, кај дирекција на ЈСП Скопје, Сарај и Дом на печат.

*Во недела, од 7.30 до 13 часот ќе работат билетарниците во Ѓорче Петров, кај Зелен пазар и таа на излез кај Транспортен центар.

Центри за персонализација

*Од 7.30 до 14 часот во сабота ќе работат центрите во Карпош 2, на Бит пазар и Транспортен центар. Во недела ќе бидат затворени.

Ве потсетуваме дека услугите на ЈСП Скопје можат да се купат и во над сто маркети и трафики дел од секундарната продажна мрежа (прегледот на локации е достапен на фејсбук страната на ЈСП Скопјеhttps://www.facebook.com/jspskopjee/ ),чие работно време зависи од одлуката на сопствениците на субјектите.

ЛИНИИ НА ЈСП СКОПЈЕ-ПОСЛЕДНИ ТЕРМИНИ НА ПОАЃАЊЕ

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ

Сабота (28.03.2020 год)

Линија 18 14.35 ч од Тр.центар 15.10 ч од Визбегово

Линија 18а 8.35 ч од Тр.центар 9.10 ч од Визбегово

Линија 118 14.05 ч од Визбегово 14.40 ч Тр.центар

Линија 31 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Тр.центар

Линија 32 14 ч од Љубин 15.05 ч од Тр.центар

Линија 33 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Дом на печат

Линија 47 14.10 ч од Љубанци 14.20 ч од Тр.центар

Линија 51 14.15 ч од Тр.центар 14.55 ч од Студеничани

Линија 52 14.30 ч од Тр.центар 14.55 ч од Ржаничино

Линија 53 14.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од К.Бања

Линија 56 14 ч од Тр.центар 14.10 ч од Бојане

Линија 58б 11 ч од Брзовец 14.30 ч од Тр.центар

Линија 58а 13.10 ч од Св.Петка 14.10 ч од Тр.центар

Линија 58 14.20 ч од Д.дол 15 ч од Тр.центар

Линија 60 13.50 ч од Тр.центар 14.30 ч од Матка

Линија 160 12.50 ч од Дексион 13.30 ч од Матка

Линија 61 13.50 ч од Побожје 14.45 ч од Тр.центар

Линија 62 13.25 ч од Огњанци 14.30 ч од Тр.центар

Линија 63 13.20 ч од Тр.центар 14.10 ч од Мралино

Линија 63а 14 ч од Тр.центар 14.50 ч од Ајватовци

Линија 164 14.30 ч од Волково 14.50 ч од Никиштани

Линија 65 13.10 ч од Раштак 14.30 ч од Тр.центар

Линија 165 15.05 ч од Брњарци 15.30 ч од Стајковци

Линија 66 12.40 ч од Тр.центар 14 ч од Бучинци

Линија 66а 12.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Дељадровци

Линија 67 13.50 ч од Тр.центар 14.50 ч од Зелениково

Линија 68 14.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Сушица

Линија 70 14.05 ч од Батинци 14.45 ч од Тр.центар

Линија 71 13.40 ч од Бањани 14.30 ч од Тр.центар

Линија 74 12.50 ч од Д.Количани 14.30 ч од Тр.центар

Линија 81 14.20 ч од Тр.центар 15.05 ч од Горњани

Линија 180 6.30 ч од Драчево 7.05 ч од Цветово

Линија 163 14.25 ч од Драчево 15.10 ч од Илинден

Недела (29.03.2020 год)

Последните термини на поаѓање на линиите 18, 60, 63, 63а, 65, 66, 67, 70, 71 и 165, се исти како и во сабота. Линиите 13, 17, 21а, 35, 42, 51, 61, 62 и 164 не сообраќаат.

Линија 31 15 ч од Д.Лисиче 14.20 ч од Тр.центар

Линија 32 6 ч од Љубин 15.05 ч од Тр.центар

Линија 47 14.55 ч од Љубанци 14.10 ч од Тр.центар

Линија 52 14 ч од Тр.центар 15 ч од Ржаничино

Линија 53 14.10 ч од Тр.центар 13.45 ч од К.Бања

Линија 56 14 ч од Тр.центар 13 ч од Бојане

Линија 58б 11 ч од Брзовец 14.30 ч од Тр.центар

Линија 58а 14.10 ч од Св.Петка 13 ч од Тр.центар

Линија 58 14.20 ч од Д.дол 13.30 ч од Тр.центар

Линија 160 12.50 ч од Дексион 13.35 ч од Матка

Линија 66а 11.30 ч од Тр.центар 12.40 ч од Дељадровци

Линија 68 13 ч од Тр.центар 14.25 ч од Сушица

Линија 74 12.50 ч од Д.Количани 12.30 ч од Драчево

Линија 162 14.55 ч од Петровец 15.10 ч од Огњанци

ГРАДСКИ ЛИНИИ

*Сабота (28.03.2020 год)

Линија 2 14.40 ч од Автокоманда 14.40 ч од Сарај

Линија 2А 14.24 ч од Железара 13.35 ч од Сарај

Линија 3 14.30 ч од Панорама 14.20 ч од Сп.сала Јане Сандански

Линија 3Б 13.20 ч од Кв.пазар 14.10 ч од Панорама

Линија 4 15.05 ч од Хром 15 ч од 11 Октомври

Линија 4А 14.43 ч од Усје /

Линија 5 15.04 ч од Н.Лисиче 14.58 ч од Дексион

Линија 7 14.59 ч од Г.Лисиче 14.50 ч од Карпош 3

Линија 9 14.36 од Кл.центар 15.12 ч од Ск.север

Линија 13 14.40 ч од К.Вода 15.15 ч од Железара

Линија 15 14.22 ч од Н.Лисиче 15.06 ч од Карпош 4

Линија 15А 14.44 ч од Н.Лисиче 14 ч од Карпош 4

Линија 16 14.43 ч од Пржино 14.50 ч од Железара

Линија 17 13.05 ч од Островска 13.45 ч од Музеј на сов.уметност

Линија 19 14.36 ч од Карпош 4 15.21 ч од Ш.Оризари

Линија 21 14.50 ч од Тр.центар 14 ч од Бардовци и болница

Линија 21А 15.15 ч од Тр.центар 14.35 ч од Бардовци

Линија 22 15.05 ч од Тр.центар 14.55 ч од Лепенец

Линија 22А 13.55 ч од Кл.центар 14.44 ч од Лепенец

Линија 24 15.02 ч од Припор 15.10 ч од Тафталиџе 2

Линија 27 14.45 ч од Дом на печат 14.05 ч од Вардарска

Линија 28 15 ч од Тафталиџе 2 14.30 ч од Мак.село

Линија 35 14.35 ч од Н.Лисиче 13.55 ч од Ст.Север

Линија 41 15 ч од Тр.центар 15. ч од Драчево Типо

Линија 42 15.05 ч од Железара /

Линија 50 15 ч од Хиподром 15.20 ч од Кл.центар

Линија 57 15.10 ч од Радишани 14.42 ч од Козле

Линија 59 14.35 ч од К.бара 13.50 ч од Карпош

Линија 65В 15.16 ч од Тр.центар 15.08ч од Стајковци, Бр.пат

*Недела(29.03.2020 год)

Последните термини на поаѓање на линиите 4, 4А, 8, 16, 21, 27, 28 и 59 се исти како и во сабота. Линиите 13, 17, 21А и 42 не сообраќаат.

Линија 2 14.35 ч од Автокоманда 14.45 ч од Сарај

Линија 2А 13.11 ч од Железара 14.05 ч од Сарај

Линија 3 15 ч од Панорама 15 ч од Сп.сала Јане Сандански

Линија 3Б 13.18 ч од Кв.пазар 14 ч од Панорама

Линија 5 15.07 ч од Н.Лисиче 14.49 ч од Дексион

Линија 7 14.42 ч од Г.Лисиче 14.59 ч од Карпош 3

Линија 8 15 ч од Љ.пат 15 ч од Влае

Линија 9 15.06 од Кл.центар 14.31 ч од Ск.север

Линија 15 14.55 ч од Н.Лисиче 14.15 ч од Карпош 4

Линија 15а 14.20 ч од Н.Лисиче 15 ч од Карпош 4

Линија 19 14.20 ч од Карпош 4 14.12 ч од Ш.Оризари

Линија 22 15.05 ч од Тр.центар 14.55 ч од Лепенец

Линија 22А 15.03 ч од Кл.центар 13.50 ч од Лепенец

Линија 24 15.10 ч од Припор 15.10 ч од Тафталиџе 2

Линија 41 15.12 ч од Тр.центар 14.52 ч од Драчево Типо

Линија 50 15.08 ч од Хиподром 15.20 ч од Кл.центар

Линија 57 15.11 ч од Радишани 14.54 ч од Козле

Линија 65В 14.53 ч од Тр.центар 15.06 ч од Стајковци Бр.пат

ЛИНИИ НА ПРИВАТНИ ПРЕВОЗНИЦИ:

*Сабота(28.03.2020 год)

Линија 9 14.52 ч од Кл.центар 14.59 ч од С.Север

Линија 11 14.25 ч од Тр.центар 14.25 ч од Рашче

Линија 11а 14 ч од Тр.центар 13ч Свиларе

Линија 12 14.40 ч од Шишево 15.05 ч од Ск.саем

Линија 19 14.45 ч од Карпош 4 15 ч од Ш.Оризари

Линија 20 15 ч од Тр.центар 15 ч од Ш.Оризари

Линија 22 14.53 ч од Тр.центар 14.26 ч од Лепенец

Линија 23 14.54 ч од Ченто 14.54 ч од Дом на печат

Линија 45 15 ч од Тр.центар 15 ч од Ченто

Линија 47а 13.30 ч од Тр.центар 14.15 ч од Љуботен

Линија 52 13.20 ч од Тр.центар 14.20 ч од Ржаничино

Линија 55 14.50 ч од Арачиново 14.50 ч од Тр.центар

Линија 61 15.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од Побожје

Линија 63 14.10 ч од Тр.центар 13.20 ч од Мралино

Линија 73 14.20 ч од Усје 15 ч од Ск.саем

*Недела (29.03.2020 год)

*Последни поаѓања на возилата на линиите 9, 11, 11а, 12, 20, 45, 47аи 63ќе бидат во истиот термин како и во сабота.

Линија 73 нема да сообраќа.

Линија 19 14.40 од Карпош 4 15 ч од Ш.Оризари

Линија 22 14.45 ч од Тр.центар 14.35 ч од Лепенец

Линија 23 14.55 ч од Ченто 14.55 од Ченто

Линија 52 13.10 ч од Тр.центар 14.20 ч од Ржаничино

Линија 55 13.55 ч од Тр.центар 14.30 од Арачиново

Линија 61 13.50 ч од Тр.центар 14.45 ч од Побожје


Администратор
27/03/2020 22:59