„Демократијата и парламентарната контрола врз владите, дури и ако се практикуваат со нови средства, мора да бидат заштитени за време на пандемијата КОВИД-19“, рече Даме Шерил Гилан (Велика Британија, ЕК / АД), претседател на Комисијата за политички прашања и демократија на парламентарното собрание на Советот на Европа (ПССЕ), јавува дописникот на МИА.

-Се работи за тоа да се гарантира транспарентноста и јавната расправа и да се зачува довербата на граѓаните во демократските институции, што е неопходно во кризна состојба, додаде таа.

„Парламентарната контрола и демократската одговорност стануваат уште поважни во време на криза, бидејќи извршната власт, изложена на временски ограничувања, мора да преземе итни мерки што може да имаат огромно влијание врз животот и слободите на луѓето. Ова бара континуитет на јавната власт, дури и под услови на вонредна состојба, но секогаш под демократска контрола на парламентот и судовите, и во строга согласност со барањата на Европската конвенција за човекови права“ , рече таа.

Според неа, парламентите што функционираат доколку е неопходно како виртуелен парламент или со социјално растојание и ротирање на присуството, затоа мора да продолжат да ја играат во целост својата улога на чувар на основните права на граѓаните, заснована врз човековото достоинство и да ја одразуваат плуралноста на општество.

-Парламентите, исто така, мора да го заштитат пристапот на граѓаните до информации и слобода на изразување, се вели во соопштението на Даме Шерил Гилан.

„КОВИД-19 е невиден предизвик за сите нас. Ние, претставниците на нашите народи, исто така, мора да го преземеме предизвикот на овие вонредни околности и да го поставиме општиот интерес, како и безбедноста и безбедноста на населението, пред политичката игра или тактиката. Во исто време, ние мора да се изјасниме за поголема солидарност и взаемна помош меѓу нашите нации, со цел да се зачува демократскиот интегритет на нашиот континент и пошироко“, заклучи таа.


Администратор
25/03/2020 22:00