Министерството за здравство на својата веб страница http://zdravstvo.gov.mk/ објавува информации во врска со коронавирусот.

Препораките за коронавирусот можат да се погледнат во делот „Митови и вистини“ односно на линкот: http://iph.mk/wp-content/uploads/2020/02/Mitovivistini_.pdf


Администратор
11/03/2020 15:52