Во организација на Националната галерија на Македонија денеска ќе се одржи јавната дебата на која ќе се разменат мислења и предлози за изработка на основен проект за реконструкција на објектот „Мала станица“.

Потребата од пообемен зафат за подобрувањето на условите на овој објект, кој е во составот на Националната галерија на Македонија, е со цел приближување кон светските стандарди за презентација, чување и заштита на уметничките дела.

Од Националната галерија на Македонија посочуваат дека има потреба од покривна реконструкција, изработка на депо со придружни конзерваторски простории, соодветен работен простор за вработените, во приземниот дел организирање на едукативен дел и книжарница, целосно реорганизирање на санитарните и електротехничките инсталации, кои се однесуваат на работните простории и на изложбените делови, како и илуминацијата на самата фасада на објектот, дополнително термотехничките и машински инсталации претполагаат еден товарен лифт за превоз на артефакти и лифт за посетители и систем за вентилација и климатизација кој е особено важен за депоата за чување на уметничките дела.

На дебатата поканети се министерот за култура Роберт Алаѓозовски, архитекти и уметници, музејски работници, како и заинтересираната јавност, со цел од неа да произлезат предлози за решенија кои ќе придонесат објектот „Мала станица“ да стане модерен и функционален културен објект по сите современи потреби, норми и стандарди.


Администратор
06/09/2017 11:09