Зголемување на нападите со злонамерен софтвер за 151 отсто во 2021 година

Имајќи ги предвид нападите врз здравствените установи и гасоводите во САД, Институтот за безбедност на комуникациите (CSE) соопшти дека обемот и опсегот на сторителите претставуваат безбедносен ризик, како и економски ризик за Канада и нејзините сојузници.