Владата ја разгледа и усвои информацијата за статусот и состојбата на воздухопловите Ер Трактор - Фајр Бос АТ-802А на Дирекцијата за заштита и спасување, ја задолжи Дирекцијата да продолжи со постапката за годишно сервисирање на воздухопловите и донесе заклучок од Бирото за јавни набавки да се побараат насоки за најдобро и применливо решение за спроведување јавна набавка во скратени рокови во интерес на спроведувањето на сервисирањето на овие авиони.


Администратор
05/05/2021 00:46