Нивоата на реките во земјава покажуваат извесни зголемувања во однос на претходните денови, но се уште се под месечниот просек.

Според хидролошки мерења извршени утрово во 7:30 часот, драстичен пад бележат Треска кај Македонски Брод, Дрим кај Ложани и Сатеска кај Ботун.

Подобрена е ситуацијата и кај езерата, иако Охридското и Преспанското се уште се под просечните вредности.


Администратор
01/12/2020 13:36