Собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата денеска ќе ги разгледува барањата за остварување плата по престанок на функцијата на избраните и именувани лица од Собранието на Република Македонија.

На дневен ред на Комисијата е и Предлог – одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.


Администратор
27/10/2020 10:27