Разигран плоштад, манифестација која ги обединува сите уметности, ги промовира и афирмира сите секции кои егзистираат во Детскиот културен центар – Карпош, оваа година со својата онлајн програма повторно ќе го разигра празниот плоштад.

Ова издание, информираат од Детскиот културен центар – Карпош, на „Разиграниот плоштад“ е поразлично од сите останати изданија, бидејќи ДКЦ „Карпош“ е секогаш подготвен да ви ги претстави и промовира своите активности, со програма, изведена од членовите на секциите на Центарот.


Администратор
03/06/2020 12:09