Недоволниот број хидранти и лошиот распоред на мрежата им причинуваат големи проблеми на пожарникарите во Струмица. Имено, кога гаснат пожар принудени се да поминат десетина и повеќе километри повторно да ги наполнат со вода своите возила.

Овој проблем посебно е изразен во селата од регионот, каде бројот на надворешни хидранти е многу мал. Во дел од населените места тие не се функциoнални, а во голем дел и воопшто не постојат.

-Доколку гаснеме пожар во некое населено место оддалечено 10-15 километри од градот возилото треба повторно да се врати во единицата за да наполни вода. Доколку во населеното место има хидранти и се во исправна состојба нема да губиме драгоцено време и секако штетите од пожарите ќе бидат помали, вели Александар Гудев, командир на ТППЕ Струмица.

И од Дирекцијата за заштита и спасување потврдуваат дека недоволен е бројот на хидрантите, посебно во населените места, каде ги има на една или две локации иако треба да ги има насекаде.

– Самите општини, односно јавните комунални претпријатија, се должни да подготват шема на надворешни хидранти и истата да ја достават до Дирекцијата и Територијалната против пожарна единица, вели Митко Димчев, инспектор во Дирекцијата за заштита и спасување.

Додава дека е потребно да се постават хидранти во градот, посебно на влезовите и излезите, како и на повеќе локации во населените места, бидејќи согласно законот за заштита и спасување предвидени се и казни за тие што нема да ги почитуваат своите обврски.


Администратор
18/09/2019 13:01