Во четвртото тримесечје од 2019 година вкупно се откупени и продадени земјоделски производи во вредност од 7,886 милијарди денари или за 35,3 отсто повеќе во однос на истиот период од претходната година.

Според податоците на Државниот завод за статистика, кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано зголемување за 47,1 отсто, а кај продажбата на земјоделски производи од сопствено производство има зголемување за 10,1 процент.

Зголемување на откупот и продажбата на земјоделски производи има кај индустриските растенија, градинарските растенија, овошјето, грозјето, добитокот и млечните производи, а намалување кај житата, фуражните растенија, алкохолните пијалаци, живината и јајцата, млекото и рибата.


Администратор
14/02/2020 15:50