Садула Дураку досегашниот министер за животна среднина ќе ротира во новото Министерство за политички системи.

Покрај политичките функции, во работно искуство му се наведени и вработувањата во две средни училишта во Куманово.

Во биографија покрај е ова е наведено и дека од технологијата ги познава: Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook и Internet Explorer.7

За други особини му пишува дека има солидни менаџмент особини, способен е за работа во група и за работа под стрес, како и комуникативен.


Администратор
24/06/2019 15:15