Светската царинска организација ќе организира конференција во Скопје

На 14. конференција ПИКАРД се очекуваат околу 200 гости од повеќе од 50 земји, царински експерти и академици кои ќе ги презентираат своите истражувачки трудови на годинашната тема – „Паметни граници за непречена трговија, патување и транспорт“.