Стопанската комора бара да се одложи примената на новиот закон за зелени пазари

Стопанската комора на Македонија бара да се одложи примената на Законот за трговија на зелените пазари, што треба да почне од 1 јануари идната година, заради неможноста да се применат некои негови членови од почетокот на наредната година поради ненавременото носење на подзаконските акти и немањето дефинирани услови како ќе изгледа лиценцата за вршење дејност.


Принципи за добро управување на општините

Принципите на Европската Комисија, односно на СИГМА, за концептите на добро управување се однесуваат на пет основни области, и тоа развој и координација на политики, управување со човечки ресурси, транспарентност и отчетност, обезбедување услуги што за нас е најзначајна област и управување со општинските финансии.