Георгиевски предложи решенија за спорот меѓу Скопје и Софија: Секаде да стои дека Гоце, Даме и други биле учители на Бугарската егзархија

Македонската страна да се задолжи во сите историски книги независно од државен или приватен издавач точна да га дава преводот посебно каде писателите пишувале македоци или бугари.Секој фалсификат да биде финансиски санкционран.


Бесими: Економската криза завршува и според песимистичкото сценарио

По првото тримесечје од 2021 ќе почнат да слабеат ефектите од здравствената криза и соодветно на тоа ќе почне да се враќа довербата на инвеститорите, како и да се намалува преголемата претпазливост на потрошувачите, што би резултирало со стапка на раст на економијата од 4,1отсто, согласно основото сценарио